Melasse

Melasse is een stroperig product afkomstig van de productie van suiker uit suikerriet of suikerbiet.
Rietmelasse is geschikt voor vele toepassingen, zoals smaakmaker voor met name kuilgras.
Door melasse te gebruiken als inkuilmiddel zorgt dit voor een goede fermentatie van uw graskuil en
verlaagt de ph van uw graskuil. Tijdens het fermentatieproces zetten de melkzuurbacteriën suiker om
in melkzuur. Melkzuur zorgt ervoor dat de PH in kuil sneller daalt waardoor slechte bacterien minder kunnen
groeien. Hiermee voorkomt u rotting in uw kuilgras.

Dit product toepassen bij:                                                                                                       Gehaltes:

  • Stimulering van ruwvoer opname                                                                                Droge stof                  73,4%
  • Vermindering van de voerresten                                                                                  VEM                           628
  • Verhogen snelle energie in rantsoenen                                                                        DVE                             50
  • Verhoging van de melkproductie                                                                                  OEB                            -55
  • Betere omzetting in het kuilproces                                                                               Ruw Eiwit                   44
  • Snellere ph daling in de kuil                                                                                           Suiker                         44,4%

Melasse is leverbaar als losgestort of in IBC.

Voor informatie over levering en prijs kunt u contact met ons opnemen.