Balansmest 14%

Kenmerken:

 • Ammonium, ureum meststof met circa 4 S;
 • Ph waarde van 7
 • Stikstof bestaat uit:
  Ureum                        4,5 %
  Ammonium                8 %
  Nitraat                        1,5 %
 • Door een lage nitraat gehalte weinig kans tot uitspoeling;
 • Zwavel is in het voorjaar direct opneembaar voor de plant;
 • Door een rustigere groei een structuurrijker gewas;
 • Balansmest is efficiënt te benutten, zoals perceelranden, geen overlapping;
 • Circulaire product.

 

Balansmest

Is een vloeibare meststof van ammoniumsulfaat en vloeibare ureum. De ammoniumsulfaat is een restproduct vanuit een luchtwasser. De ammonium die wij betrekken is afkomstig uit de industrie en niet een restproduct van mest. Het voordeel hiervan is dat de samenstelling constant is! Balansmest kan gedeeltelijk gezien worden als een circulair product.

In het voorjaar is een ammonium/ureum meststof uitermate geschikte meststof. Nitraat is snel opneembaar door de plant, maar heeft als nadeel dat deze mobiel is. Met name onder natte omstandigheden zal deze snel uitspoelen. Ammoniumsulfaat kan ook door de plant worden opgenomen maar wordt eerst voor een groot deel door micro-organismen omgezet naar nitraat. Door de positieve lading wordt het goed geadsorbeerd door organische stof, waardoor het minder makkelijk uitspoelt.
Ureum moet in de bodem omgezet worden naar ammonium. Hierbij wordt vaak het nadeel genoemd dat er vervluchtiging kan ontstaan. Vervluchtiging ontstaat voornamelijk bij hogere temperaturen (>20 graden) met name in het voorjaar is de kans hierop klein.

Een voordeel van balansmest is dat deze is aangevuld met zwavel. Zwavel is een belangrijk element in de vorming van eiwit. De laatste jaren zijn de zwavel gehaltes sterk gedaald. Met name de aanvoer van zwavel vanuit de lucht is minimaal. De zwavel die door middel van dierlijke mest wordt aangevoerd is vooral organisch gebonden. En zal daardoor nauwelijks bijdragen aan de zwavelvoorziening van de bodem.

De toediening van balansmest kan via een veldspuit op het land gebracht worden. Zelf hebben wij hier al jaren ervaring mee. Voordeel hiervan is dat er een efficiënte benutting kan plaats vinden, doordat perceelranden kunnen worden meegenomen en geen overlapping.
 

Prijsstelling

Doordat de ammoniumsulfaat als restproduct gebruikt wordt in onze meststof de prijs concurrerend is met de reguliere meststoffen, zoals kas + zwavel.